• Kamu Yararına Çalışan Uluslararası İnsani Yardım Derneği
  • 0 (212) 212 51 51
  • info@hakinsaniyardim.org.tr
  • Anasayfa'ya Git
  • (212) 212-51-51
  • info@hakinsaniyardim.com.tr

KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

 

HAK İNSANİ YARDIM DERNEĞİ

KAPALI DEVRE KAMERA KAYITSİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, Hak İnsani Yardım Derneği (“HakDerneği” veya “Dernek”) ziyaretiniz sebebiyle mevzuata uygunşekilde kapalı devre kamera sistemi ile elde edilen kişisel verilerinizin 6698sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”)uyarınca Hak Derneği tarafından toplanması ve işlenmesi faaliyetlerininamaçları ve hukuki nedenleri, kişisel verilerinizin dışarı aktarımı ve kişiselverilerinize ilişkin kanuni haklarınız hakkında sizleri şeffaf bir şekildebilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

1.    İŞLENENKİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLENME AMAÇLARI

Hak Derneği ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak işlenen kişiselverileriniz, şahsınıza ait ses kaydı almayan güvenlik kamerası görüntükayıtlarından ibarettir.

Hak Derneği, kişisel verilerinizi temel hak ve özgürlüklerinizezarar vermemek kaydıyla; işbu aydınlatma metnine konu kişisel verilerinizi bilgigüvenliği süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliği temini amaçlarıylamevzuata uygun şekilde işlemektedir.

İş yeri içerisinde görünür şekilde bulunan güvenlik kameraları İşyerine giriş yaptığınız andan itibaren görüntülerinizi kayıt altına almakta ve bukayıtlar güvenlik amacıyla saklanmaktadır. Güvenlik amaçlarını aşan şekilde vekişinin mahremiyetine müdahale sonucu doğurabilecek alanlar izlemeye tabitutulmamaktadır. İşyerinde bulunan kamera sayısı, veri güvenliğinin sağlanmasıiçin gerekli ölçüde sınırlıdır.

2.   KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASINA İLİŞKİN YÖNTEMLER VE HUKUKİSEBEPLER

Kişisel verileriniz, Hak Derneği tarafındangüvenlik kamerasıyla yapılan izleme faaliyeti ile KVKK tarafından öngörülen temelilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veriişleme şartları kapsamında işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla toplanmakta,işlenmekte ve aktarılmaktadır.

3.    KİŞİSELVERİLERİNİZİN AKTARIMI, AKTARIM AMAÇLARI VE SAKLAMA SÜRELERİ

İşbu aydınlatmametni kapsamında işlenen kişisel verileriniz, Hak Derneği’nin fiziki ve hukukigüvenliğinin sağlanması, meşru menfaatlerinin korunması, mevzuattan kaynaklıyükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla veyayargı makamları ile infaz mercileriyle paylaşılabilmektedir. Kapalı devrekamera sistemleri ile kayıt altına alınan kişisel verileriniz 15 (onbeş) günsüre ile saklanmaktadır.

4.    KİŞİSELVERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ

İşbuaydınlatma metni kapsamında dijital ortamda güvenli şekilde muhafaza edilenkişisel verilerinize yalnızca yetkili Hak Derneği personelinin erişimibulunmaktadır. Canlı kamera görüntülerine ise, Hak Derneği’ne bağlı yetkilikişiler erişebilmektedir. Kişisel verileriniz işleme süresi sonunda Hak DerneğiKişisel Verileri İşleme, Saklama ve İmha Politikası’nda gösterildiği şekildesilinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

5.    KİŞİSEL VERİSAHİBİ OLARAK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

Kanunun “İlgili Kişinin Haklarını Düzenleyen” 11 inci maddesikapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları HakkındaTebliğe göre aşağıda yer alan iletişim bilgileri kapsamında Hak İnsani Yardım Derneği’ne iletebilirsiniz.

 

DERNEKİLETİŞİM BİLGİLERİ: Hakİnsani Yardım Derneği

Adres:Ali Kuşçu, Aksarıklı Sk.No:4/a, 34083 Fatih/İstanbul

|Vergi Dairesi/No: 4810153686 Vergi Dairesi / FATİH

Telefon:+90 212 212 51 51 | E-posta: info@hakinsaniyardim.org.tr

WebSitesi: www.hakinsaniyardim.org.tr